Kompanija „Građevinar“ d.o.o. osnovana je 1989. godine u Beogradu, kao jedno od prvih privatnih preduzeća iz oblasti građevinarstva. Od samog osnivanja, kompanija se razvija u oblastima projektovanja, izgradnje, rekonstrukcije i adaptacije industrijskih, komercijalnih i stambenih objekata. Do sada, kompanija je uspešno realizovala preko 250 projekata na teritoriji Srbije. Danas je kompanija okrenuta isključivo poslovanju na lokalnom, srpskom tržištu, gde nastupa kao Generalni izvođač, najčešće po sistemu „ključ u ruke“.

Sva znanja i iskustva, stečena u radu na važnim projektima tokom godina, veoma su značajan kapital i uspešno se prenose na mlađe kadrove, koji su od početka bili okosnica razvoja „Građevinara“. Tim iskusnih inženjera u saradnji sa mladim, visoko kvalifikovanim i perspektivnim timom i iskusnom i kompletno opremljenom građevinskom operativom, u stanju je da isprati sve zahteve investitora na terenu, uz poštovanje najviših domaćih, evropskih i svetskih standarda u oblasti građevinarstva. Takođe, kompanija konstantno ulaže u edukaciju svojih zaposlenih.

Zahvaljujući tome, „Građevinar“ je postao prepoznatljiv brend, a stečeni renome bazira na bogatoj listi referenci izvedenih radova, svojoj pouzdanosti, dokazanom kvalitetu kako tokom samog izvođenja radova, tako i u izboru materijala, a pre svega strogom poštovanju ugovorenih rokova i obaveza. Pristup poslu i odnos sa investitorima je partnerski, što dokazuje višegodišnja uspešna saradnja sa mnogima od njih. Isti princip primenjuje se i u odnosu sa podizvođačima i dobavljačima.

Dugogodišnje uspešno poslovanje praćeno je i uspostavljanjem sistema menadžmenta kvalitetom (QMS), upravljanja zaštitom životne sredine (EMS) i upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu (OH&S) i dobijanjem sertifikata za standarde ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001.

Sedište kompanije se od 2008. godine nalazi u Trnskoj ulici na Vračaru. Kuća u kojoj je smešteno sedište je predratna vila u kojoj je živeo vojvoda Petar Bojović, veliki srpski vojskovođa iz perioda balkanskih ratova i Prvog svetskog rata. Kompletno je restaurirana pod nadzorom Zavoda za zaštitu spomenika kulture.

Prednosti kompanije „Građevinar“ su ogromno iskustvo u poslovanju na srpskom tržištu, poznavanje lokalnih propisa i poslovnog ambijenta, kao i višegodišnja saradnja sa domaćim i stranim investitorima.

Moto kompanije je: „Zadovoljni partneri su ključ našeg uspeha!“

Licence – Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture

I040G1

Izvođenje građevinskih konstrukcija za objekte bazne i prerađivačke hemijske industrije, crne i obojene metalurgije, objekte za preradu kože i krzna, objekte za preradu kaučuka, objekte za proizvodnju celuloze i papira i objekte za preradu nemetaličnih mineralnih sirovina koji se grade van eksploatacionih polja definisanih zakonom kojim se uređuje rudarstvo i geološka istraživanja, osim objekata za primarnu preradu ukrasnog i drugog kamena

I092A2

Izvođenje građevinsko-zanatskih radova za objekte za službene potrebe diplomatsko-konzularnih predstavništava stranih država, odnosno kancelarija međunarodnih organizacija u Republici Srbiji, ukoliko je to propisano bilateralnim sporazumom