Potpisan ugovor o izgradnji Ambasade SR Nemačke u Beogradu.

Ambasador SR Nemačke, Aksel Ditman, i Nenad Ćirić, direktor kompanije Građevinar iz Beograda, potpisali su ugovor o izgradnji novog objekta ambasade Nemačke, na novoj/staroj adresi: Kneza Miloša 74-76, Beograd. Rok za završetak radova je januar 2020. godine.

ugovor o izgradnji Ambasade SR Nemačke u Beogradu