Opis projekta


Tokom 15 godina obavljeni su radovi na rekonstrukciji i izgradnji više od 130 maloprodajnih objekata najvećeg spskog trgovinskog lanca.

Tip projekta

Izgradnja i rekonstrukcija supermarketa

Površina

preko 90 000 m2

Tip objekta

Maloprodajni objekti

Godina izgradnje

1990. - 2005.

Lokacija

Beograd, Srbija